Stipendier 2020

Tack alla som sökt våra stipendier. Länk till ansökningsinfo

Inga och Tage E Nilssons stipendium till: Silvia Wieser 15 000kr

KSO: Bertil Kaa Hedberg 10 000 kr

Sylvia och Viking Sahlins: Danilo Stancovic 5 000 kr

Greta och Sigfrid Turens: Debora Svensson och André Nordström 10 000 kr vardera

Herman Östlunds: Margareta Grip Holmes 5 000kr


Den festliga delen vid årsmötet kan komma senare. Oklart när just nu.

Limhamn 2020 – PM inför utställningen

Texten inlagd som bild ovan, därför en repris här, nu med korrekta datum


PM inför Skånska konstnärsklubbens utställning på Limhamns konsthall 12-30 aug 2020

Vernissage onsdagen 12 aug kl. 14 – 18. 
Vernissagefest onsdagen 12 aug kl. 19. 
Utställningen är öppen alla dagar 13 – 20 aug. kl. 12 – 16.
Inlämning måndagen 10 aug kl. 16 – 18, Limhamns Konsthall, Tegnérgatan 60 B, 21612 LIMHAMN.
Det är helt avgörande att vi får ert verk då. Om du inte själv kan avlämna får du anlita någon som kan hjälpa dig.

Ett konstverk / konstnär ej över 30 cm i bredd.
Uppgifter med konstnärens namn, titel på verket, teknik och pris skall bifogas separat som underlag för verkslistan.
Samma uppgifter skall märkas på baksidan av verket.
Tavlor och dyl. konst skall vara ramade och försedda med upphängning.
Skulptörer får ta med eget podium. Alt. kan verket placeras i fönsterkarm.
Varje konstnär handhar sitt eget emballage.

Verken är försäkrade för 200.000 kr.
På inköp av Limhamns Konstförening lämnas 40% i provision. På inköp av allmänheten 10%.

Avhämtning måndagen 31 aug kl. 10 – 13.

Inför utställningen har ett antal arbetsgrupper tillsats:
vernissage, affisch – vernissagekortet (pdf), info – press, hängning, verksförteckning samt återställning / städning.

En arbetsuppgift där alla medlemmar är välkomna att göra en insats är vakthållning av utställningen.

Kontaktperson: Lilian Togelius
lilian.togelius@gmail.com
070 97 22 147Limhamn 2020 – Möte Nr 2/ grupper mm

Referat från mötet den 14 januari på Sulphur. Malmö.

Utställning Limhamns konsthall 20 maj-7 juni 12-30 aug

De grupper som skapats kan kalla in hjälp vid behov.

Vernissagegrupp: Lilian Togelius. Lotta Albertsson. Patrik Gyllander (Gisela Eriksson)

Hänggrupp: Arne Winquist (skadad hand). Jan Engsmar. Göran Hermerén. Gisela Eriksson. Anna Berg. Jukka Vänttinen, (Jon Åkerlind)

Infogrupp-Press: Lilian Togelius. Silvia Wieser. Anders Franzén. Jenny K Lundgren

Affischgrupp:
Monix Sjölin. Ulrika Pihlström. Monika Clase. Ewa Berg. Lars Agetorp.

Efter utställning-återställning/städning: Monix Sjölin. Birgitta Godlund.

Verkslistemästare: Olle Raab. skriver verkslista

Nästa möte kl 18 onsdag 11 mars. Preliminärt på Galleri Rostrum Västergatan 21. Malmö

Mått: 30 cm bredd. Valfri höjd. 1 verk vardera

Skulptörer inkluderar podium

Titel pris teknik Namn- På en lapp samt på baksidan av verket.

Kvällsvernissage vore trevligt. Det är Italiensk vecka i Limhamn den helgen.

Öppettider, om vi har egna eller deras, endast på helger

Man tar själv dit sin bild, och hämtar den efter utställningen.

På nästa möte 11 mars sätts tidsschema samt vaktschema
Skrivelse från rådhusutställningen kan användas som mall för denna Utställning.

Svar på frågor till Limhamns konsthall:

1. I programmet anges öppettider vernissage 12-16 samt lör o, sön, helgdagar 12-16. Detta är minimi tider.

2. Försäkring 200.000 kr

3. Hängning dagen innan. Kontakt Jan Engsmar jan@engsmar.se 0707 672 900

4. Ni får låna en nyckel och sköter huvudsakligen vaktning själva

5. Provision egna inköp 40% rabatt, försäljning till allmänheten 10% provision

6. Kontrakt skickas i febr/mars

Limhamn 2020 – Anteckningar möte nr2

I väntan på att vi får svar på några frågor från konsthallen kommer här Görans mötesanteckningar


Minnesanteckningar från möte om utställning i Limhamns konsthall för medlemmar i Skånska konstnärsklubben

Utställningstid 20 maj – 7 juni. Tanken är att utställningen ska vara öppen varje dag under utställningstiden.

Vernissage den 20 maj kl 17-21.

Det blir ett 60-tal utställare. Var och en bidrar med ett verk. Max bredd på detta: 30 cm. Höjden kan variera.

Verket ska märkas på baksidan med konstnärens namn, verkets titel, teknik och pris

Ett antal arbetsgrupper tillsattes och deras arbetsuppgifter formulerades

Ex vernissagegrupp, hängningsgrupp, liksom info- och affischgrupp.

Viktigt att ordna ett system med förvaring av nyckeln till lokalen på ett säkert och smidigt sätt så att alla som ska vakta kan få tillgång till den. En möjlighet föreslogs: nyckeln förvaras hos Sveriges konstföreningar – ligger nära Limhamns konsthall. Men har de öppet under helger? Bör undersökas.

Försäkring och om konstföreningen, vars lokal vi får låna, ska ha provision vid försäljningen – detta bör också undersökas.

Det betonades att alla ska göra en insats. De som inte ingår i någon arbetsgrupp kommer i första hand när det gäller vakta utställningen

Till det som återstår att göra hör att bestämma dag för inlämning, hängning och hämtning, formulering av brev till alla utställare med instruktioner. Brevet ska innehålla klara svar på alla frågor utställarna kan ha.

Tid för nästa planeringsmöte: 11 mars kl 18. Besked om lokal för mötet kommer via mail