Skk Stipendier

Stiftelser och fonder Klubben förvaltar
Fyra stipendier fanns att söka 2018

Inga och Tage E Nilssons stipendiefond delar ut stipendium till konstnär, ej under 50 år som arbetar i det traditionella konstskapandet; målare, tecknare, originalgrafiker, skulptör, eller med konstnärlig textilbild. Sjuka och behövande konstnärer ska komma i särskild åtanke. Summa 2018 : 15.000 20000 kr delat x2
Tage 1928-2016, var medlem i Skånska konstnärsklubben men instiftade även 2 stipendier för Ölandsmålare, och 1 för konstnärer som ställt ut i Limhamns konstförenings regi.

KSO-fonden (Konstnärernas Samarbetsorganisation), delar ut till stipendium som stöd och uppmuntran till sjuka och behövande konstnärer. Summa: 10.000 kr
Meritlista, personbevis, läkarintyg för styrkande av sjukdom och kort motivering.

Herman Österlunds stipendiefond kan 2018 sökas av samtliga konstnärer. Beskrivning saknades Summa 2018: 10.000 kr
Även Advokatfirman Vinge har utdelning ur en stiftelse i Herman Österlunds namn
En utförlig anvisning saknas i Skånska konstnärsklubbens pärmar. Vinges kriterier:
”Stiftelsen skall användas för äldre behövande i Skåne födda eller där långvarigt verksamma konstnärer med företräde för sådana som genom sjukdom eller olyckshändelse invalidiserats. Utdelning från stiftelsen skall ske en gång årligen den 3 maj efter ansökan, varom kungörelse bör införas i någon i Malmö utkommande tidning. Utbetalningen får icke överstiga den årliga avkomstbehållningen från föregående år, minskad med 1/10 som skall läggas till kapitalet.”

Greta och Sigfrid Turéns stipendiefond delar ut stipendium till en ung skånsk konstnär, sökande skall vara under 30 år, född eller bosatt sedan 10 år i Skåne.
Turén, Gretha, f. Rosengrehn (1901-1978), konstnär
Summa 2018: 25.000 kr

Kort motivering, bildmaterial (endast foton) och ev. hänvisning till nätet där bildmaterial finns, meritlista, personbevis, skickas till Skk :s sekretariat;

OBS: Ansökningarna ska 2018 finnas klubben tillhanda senast onsdag den 14:e mars för att kunna ingå i bedömningen.

Krav på  konsthögskoleutbildning för alla stipendier utom Thuréns.

2019: kravet på läkarintyg för styrkande av sjukdom tas bort. Porto för återsändande av ansökningsmaterial ska med för den som önskar sitt tillbaka. De som utses blir kontaktade sent samma kväll urvalet sker, efter styrelsens möte. Eller möjligen dagen efter. Det skrivs en kort information på hemsidan samma kväll. Eller möjligen dagen efter. Utdelningen avslutar årsmötet i slutet av mars.

(Vi behöver undvika administration tiden efter årsmötet och hinner kanske inte svara alla. Men vi svarar förstås på mail)

Skånska konstnärsklubben välkomnar fler medlemmar!

Läs mer på: skanskakonstnarsklubben.se

Kontakt: sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

avgift endast 250 kr /år

Välkommen med din ansökan!

…………………………………………………………………………………………..

Tidigare Stipendiater (Listan förefaller något ofullständig)

INGA OCH TAGE NILSSONS STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
2008 Cristina Campbell
Bertil Lindberg
2009 Eivor Brunner
Elisabeth Moritz
2010 Yngve Lundell
2011 Gunnar Friberg
2012 Dyveke Zadig
2013 Bo Hylander
2014 Lillemor Rudolf Hall
2015 Bertil Petterson & Jon Åkerlind
2016 Elisabeth Wejsflog
2017 Kerstin G Olson
2018 Agneta Sofiadotter / Lilian Togelius

K S O s STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
2007 Allan Erwö
2008 Tore Anhof
2009 Tonie Roos
2010 Beatrice Rembry
2011 Elisabeth Baitsch-Landen
2017 Adrian Johansson
2018 Torsten Ridell

STIFTELSEN GRETHA OCH SIFRID TURÉNS STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
1981 Lars Ekholm
1982 Bertil Petersson
1983 Thomas Drameus
1984 Paula Follin
1985 Åsa Maria Bengtsson
1986 Annika Wall
1987 Peter Dacke
1988 Lena Cedergren
1989 Marko Cesarec
1990 Rikard Silwärn
1991 Anette Sandegård
1992 Mette Björnberg och Mette Kander
1993 Ingen utdelning
1994 Gertrud Alfredsson
1995 Maria Olsson
1996 Anna Kindvall
1997 Fredrik Anderberg
1998 Andreas Nordström
1999 Åsa Eriksson
2000 Anna Nordqvist-Andersson
2001 Tove Kleist
2002 Ingen utdelning
2003 Hanne Nilsson
2004 Kristian Andréasson
2005 Fredrik Norén
2006 Ingen utdelning
2007 Lisa Manner
2008 Emma Gunnarsson
2009 Carl Peter Mohall
2010 Aleksandra Kucharska
2011 Niki Cervin
2012
2013 Per Engman
2016 Nan Embäck
2017 Maria Norrman
2018 Nora Wieser

ERIK OCH FRIDA JÖNSSONS MINNESFOND UTDELADE TILL:
1979 Willy Lindeberg
1980 Carl Berntsson
1981 Max Gregor Carlsson
1982 Gunnar S Malm
1983 Thure Thörn
1984 Ingegerd Lundahl Olsson
1985 Tage Nilsson
1986 Jan Erik Påhlsson
1987 Allan Erwö
1988 Sonja Reinfeldt
1989 Sune Rudnert
1990 Jan Harry Persson
1991 Lennart Frisk
1992 Olle Lindqvist
1993 Beril Kaa Hedberg
1994 Marie Lindström
1995 Sten Erik Edensten
1996 Stig Wernheden
1997 Olle Berlin
1998 Roland K Nilsson
1999 Paul Gerhard
2000 Jon Åkerlind
2001 Ingen utdelning
2002 Ingen utdelning
2003 Stig Espe Olson
2004 Ulf Stålhane

HERMAN ÖSTERLUND
2018 Christoph Mügge

WIKING SALINS STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
2010 Patrik Gyllander