Skk Stipendier

4 Stipendier att söka 2018

Sök Greta och  Sigfrid Turéns, KSO-fonden, Herman Österlunds och Inga och Tage E Nilssons konstnärsstipendier som klubben förvaltar

Greta och Sigfrid Turéns Stipendiefond delar ut stipendium till en ung konstnär. Sökande skall vara under 30 år, född eller bosatt sedan tio år i Skåne.

Inga och Tage E. Nilssons stipendiefond delar ut stipendium till konstnär, ej under 50 år som arbetar i det traditionella konstskapandet. Målare, tecknare, orginalgrafiker, skulptör, eller konstnärlig textil bild. Sjuka och behövande konstnärer skall komma i särskild omtanke.

Herman Österlund. (information kommer)

KSO, Konstnärernas Samarbetsorganistation,  delar ut stipendium som stöd och uppmuntran till sjuka och behövande konstnärer. Meritlista, personbevis, läkarbevis som styrker sjukdom och en kort motivering skickas till sekretariatet.

Sänd meritlista, personbevis, foto eller CD-rom på 5 representativa verk. Gärna adress till hemsida. till sekretariatet (uppgifterna uppdateras för 2018 års ansökningsperiod)

Frågor besvaras via sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

Nästa ansökningstid pågår fram till början av mars 2018 / info kommer

…………………………………………………………………………………………..

Tidigare Stipendiater (Listan förefaller något ofullständig)

INGA OCH TAGE NILSSONS STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
2008 Cristina Campbell
Bertil Lindberg
2009 Eivor Brunner
Elisabeth Moritz
2010 Yngve Lundell
2011 Gunnar Friberg
2012 Dyveke Zadig
2013 Bo Hylander
2014 Lillemor Rudolf Hall
2015 Bertil Petterson & Jon Åkerlind
2016 Elisabeth Wejsflog
2017 Kerstin G Olson

K S O s STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
2007 Allan Erwö
2008 Tore Anhof
2009 Tonie Roos
2010 Beatrice Rembry
2011 Elisabeth Baitsch-Landen
2017 Adrian Johansson

STIFTELSEN GRETHA OCH SIFRID TURÉNS STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
1981 Lars Ekholm
1982 Bertil Petersson
1983 Thomas Drameus
1984 Paula Follin
1985 Åsa Maria Bengtsson
1986 Annika Wall
1987 Peter Dacke
1988 Lena Cedergren
1989 Marko Cesarec
1990 Rikard Silwärn
1991 Anette Sandegård
1992 Mette Björnberg och Mette Kander
1993 Ingen utdelning
1994 Gertrud Alfredsson
1995 Maria Olsson
1996 Anna Kindvall
1997 Fredrik Anderberg
1998 Andreas Nordström
1999 Åsa Eriksson
2000 Anna Nordqvist-Andersson
2001 Tove Kleist
2002 Ingen utdelning
2003 Hanne Nilsson
2004 Kristian Andréasson
2005 Fredrik Norén
2006 Ingen utdelning
2007 Lisa Manner
2008 Emma Gunnarsson
2009 Carl Peter Mohall
2010 Aleksandra Kucharska
2011 Niki Cervin
2012
2013 Per Engman
2016 Nan Embäck
2017 Maria Norrman

ERIK OCH FRIDA JÖNSSONS MINNESFOND UTDELADE TILL:
1979 Willy Lindeberg
1980 Carl Berntsson
1981 Max Gregor Carlsson
1982 Gunnar S Malm
1983 Thure Thörn
1984 Ingegerd Lundahl Olsson
1985 Tage Nilsson
1986 Jan Erik Påhlsson
1987 Allan Erwö
1988 Sonja Reinfeldt
1989 Sune Rudnert
1990 Jan Harry Persson
1991 Lennart Frisk
1992 Olle Lindqvist
1993 Beril Kaa Hedberg
1994 Marie Lindström
1995 Sten Erik Edensten
1996 Stig Wernheden
1997 Olle Berlin
1998 Roland K Nilsson
1999 Paul Gerhard
2000 Jon Åkerlind
2001 Ingen utdelning
2002 Ingen utdelning
2003 Stig Espe Olson
2004 Ulf Stålhane

WIKING SALINS STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
2010 Patrik Gyllander