Styrelsen

Styrelsemöte 28 juli 2020

maj-19 styrelsen

SKK årsmötesprotokoll_2019

Styrelsemöte jan-18

Årsmotet2018

Årsmöte 2017
Styrelsemote17 jan. 2017
Styrelsemote 17 dec 2016
5 sept protokoll
styrelsemote18 apr. Fridhem

konstituera -16

Årsmöte 2016
Protokoll dec15
protokoll22sept15
Styrelsemöte 1 juni-15
Årsmöte-15
Styrelsemote 19 jan -15
Kom ihågtider
Årsmote dagordning

Orgnr 846001-9477

Kassa, Bokföring, Register:
Anders Franzén, Porsgränd 13, 230 40 Bara
Telefon: 070-5310418
andersfranzen@ownit.nu
Postgiro: 14 84 36-9

Styrelse: (Uppgifterna uppdateras efter styrelsemötet 24 april 2021)
Ordförande: Charlotte Eliasson Strömberg
V.Ordförande: 
Sekreterare: Jenny K Lundgren
Kassör: Anders Franzén
Klubbmästare: Ella Ekman
Övriga styrelseledamöter:
Carl Johan Blomquist ,
Olle Raab: Ceremonimästare
Suppleant: Gisela Eriksson
Revisor: Stig Espe Olson
Suppleant: Berit Thomasson
Hedersledamöter:
Tage E Nilsson,  Jan Harry Persson,  Berit Thomasson,  Bertil Petersson,  Arne K Winquist, Jon Åkerlind,
Jukka Vänttinen, Ella Ekman
 
Invalsnämnd: Carl-Johan Blomqvist, Jon Åkerlind, Jenny K Lungren, Gertie Månsson.  sekretariatet sammankallande
Valnämnd: Gertie Månson, Hans Johansson

Klubben förvaltar följande: Erik & Frida Jönssons minnesfond, Greta & Sigfrid Thuréns stipendiefond, KSO-fonden,Herman Österlunds konstnärsfond, Inga & Tage E Nilssons stipendiefond, Sylvia & Viking Sahlins stipendiefond, Vätskefonden, och Alsmark

Ordförande i Skånska Konstnärsklubben

1942 – 17/1 1950 Erik Jönsson
1950 17/1 – 27/1 Einar Netterbladt (v ordf)
1950 – 1953 Willy Lindeberg
1953 – 1955 Bror Forsell
1955 – 1959 Thure Thörn
1959 – 1961 Tage E Nilsson
1961 – 1963 Fred Hultén
1963 – avgick 21/10 1963 Stig Wernheden
1963 fr 21/10 – 1967 Thure Thörn
1967 – 1968 Gösta Fougstedt
1968 – 1974 Carl Berndtsson
1974 – 1976 Fred Hultén
1976 – avgick 10/5 1976 Karl Bertil Nilsson
( 2-årig successionsordning infördes 1976 ) 1976 fr 10/5 – 1978 Tage E Nilsson
1978 – 1984 Sune Rudnert
1984 – 1988 Bertil Hedberg
1988 – 1992 Marie Lindström
1992 – 2003 Paul Gerhard
2003 – 2007 Bertil Petersson
2007 – 2009 Leif Vagar Svensson
2009 – 2010 Bertil Kaa Hedberg
2010 – 2015 Bertil Petersson
2015 – 2017 Lilian Togelius
2017 – 2021 Monix Sjölin
2021- Charlotte Eliasson Strömberg