Limhamn 2020 – Anteckningar möte nr2

I väntan på att vi får svar på några frågor från konsthallen kommer här Görans mötesanteckningar


Minnesanteckningar från möte om utställning i Limhamns konsthall för medlemmar i Skånska konstnärsklubben

Utställningstid 20 maj – 7 juni. Tanken är att utställningen ska vara öppen varje dag under utställningstiden.

Vernissage den 20 maj kl 17-21.

Det blir ett 60-tal utställare. Var och en bidrar med ett verk. Max bredd på detta: 30 cm. Höjden kan variera.

Verket ska märkas på baksidan med konstnärens namn, verkets titel, teknik och pris

Ett antal arbetsgrupper tillsattes och deras arbetsuppgifter formulerades

Ex vernissagegrupp, hängningsgrupp, liksom info- och affischgrupp.

Viktigt att ordna ett system med förvaring av nyckeln till lokalen på ett säkert och smidigt sätt så att alla som ska vakta kan få tillgång till den. En möjlighet föreslogs: nyckeln förvaras hos Sveriges konstföreningar – ligger nära Limhamns konsthall. Men har de öppet under helger? Bör undersökas.

Försäkring och om konstföreningen, vars lokal vi får låna, ska ha provision vid försäljningen – detta bör också undersökas.

Det betonades att alla ska göra en insats. De som inte ingår i någon arbetsgrupp kommer i första hand när det gäller vakta utställningen

Till det som återstår att göra hör att bestämma dag för inlämning, hängning och hämtning, formulering av brev till alla utställare med instruktioner. Brevet ska innehålla klara svar på alla frågor utställarna kan ha.

Tid för nästa planeringsmöte: 11 mars kl 18. Besked om lokal för mötet kommer via mail