Kategoriarkiv: Bli medlem!

Bli medlem i Skånska konstnärsklubben!

Vi söker nytt blod!
Du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller, om det saknas  bedöms ansökan utifrån inskickat bildunderlag, motivering och meritförteckning. Utbildningen är en viktig del och det är i undantagsfall vi kommer att godta medlemmar  som saknar detta.
Du kan också ha headhuntats eller rekryterats via bulvaner.
Då skickar du adressuppgifter, ev. hemsidesadress, mail och telefonnummer för medlemsförteckningen, till vår mail.
Skånska konstnärsklubben är en vänskapsförening. Det är medlemmarna som tillsammans bidrar till det som sker.

maila info: sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se  skriv ”medlemsansökan” eller ”bli medlem”

MEDLEMSAVGIFT endast för antagna:
(medlemmar som fyllt 80 är avgiftsfria)

Medlemsavgift för skånska konstnärsklubbens medlemmar är 250 kr och betalas in på PG 148436-9
Betalningsmottagare Skånska konstnärsklubben. Glöm inte ange Ditt namn och ”Årsavgift 2020”.
sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se