IT Dokumentation

Child Pages

Vi använder en pluggin som heter CC Child Pages för att visa undersidor till en sida. Se: https://wordpress.org/plugins/cc-child-pages/ . Den kan dels visa utdrag från alla undersidor, inklusive länkar dit, eller endast en lista med länkar. Detta gör att om man skapar en ny sida och gör den till en undersida till en sida med CC Child Pages inlagd, så kommer den nya sidan automatiskt få ett utdrag / länk. CC Child Pages läggs in som en så kallad kortkod /shortcode på sin sida. Obs sidan även kan innehålla annat innehåll om man så vill.

Följande kod använder vi när vi vill ha utdrag:

[child_pages more="Läs mer..." thumbs="true" cols="1"]

Följande kod kan användas för enbart länkar:

[child_pages list="true"]

Utdrag är normalt en bit av det första stycket i ett inlägg eller sida. Man kan dock ange en särskild text som ska vara utdrag för inlägget eller sidan, se t h i redigeraren under Sida > Utdrag.

Menyer

Menyerna speglar för närvarande sidstrukturen i ”Sidor”. D. v. s. varje sida på rotnivå blir en meny, och undersidor blir undermenyer. Då visas de alltid i bokstavsordning. I framtiden vill vi ha menyerna i egen ordning, men för att få det får vi, under Utseende > Menyer flik Hantera Positioner, som övre primär meny välja ”Toppmenyn”. Då kommer menyerna under fliken Redigera menyer bilda menyer. Nackdelen med detta är att undersidor inte automatiskt blir undermenyer, utan undersidor måste då anges explicit under Redigera Menyer.

Kaya QR Code Generator

Kaya QR Code Generator kan generera en QR kod för en sida. Tyvärr tar den stor plats i redigeraren, så den är installerad men avstängd. Slå på den i tillägg när det är dags att använda den!