IT Dokumentation

Vi använder en pluggin som heter CC Child Pages för att visa undersidor till en sida. Se: https://wordpress.org/plugins/cc-child-pages/ . Den kan dels visa utdrag från alla undersidor, inklusive länkar dit, eller endast en lista med länkar. Detta gör att om man skapar en ny sida och gör den till en undersida till en sida med CC Child Pages inlagd, så kommer den nya sidan automatiskt få ett utdrag / länk. CC Child Pages läggs in som en s. k. kortkod /shortcode på sin sida. Obs sidan även kan innehålla annat innehåll om man så vill.

Följande kod använder vi när vi vill ha uttdrag:

[child_pages more="Läs mer..." thumbs="true" cols="1"]

Följande kod kan användas för enbart länkar:

[child_pages list="true"]