Aprilapril

Öppningshelg på Fridhem. 24-26 april i v 17.

I påsk sjösatte vi bryggan. Går fint på två man med en som är iskall nog att vada i vattnet. Manualen till bryggan är inskannad och ligger i menyraden här ovanför. Bäst förstås om några fler är med vid processen att ta upp och ner bryggan och lär sig hur det går till.
Vi beställde även material till staket och trädäck.

Det här gäller: En insatt styrelsemedlem ska vara med på övriga jobbvistelser, annars kostar det hyra. 1600kr för hel vecka. 600kr helg. (Sänkt från tidigare 800) 250kr/dygn under annars outhyrda perioder vår och höst. Framförhållning gäller vid bokning så det inte krockar med eventuell jobbplanering.

För att inte plåga ointresserade med mail är facebookgruppen platsen för nyinsatta chanser att utforska Fridhem.

Ni som ska hyra vet att ha överseende. Slå av element när ni vädrar, var sparsamma med el osv. Försök i en framtid utan corona att komma ut på gemensamma tider så vi kan samordna oss i att fixa det som behövs flera man på. Det är alltså för de samordnade insatserna vi behöver tjata. Delegering för ensamjobbare är f.n inte jämförbart med att få med någon godhjärtad själ som kan rycka in praktiskt och samtidigt uppskatta umgänget.

Limhamn 2020 – Möte nr 3/tider etc

Referat från utställningsmöte 11 mars på Galleri Rostrum.

Vaktlistan fyller Lilian och Monix i. Den som inte kan vakta tilldelad dag får själv ordna någon i klubben som kan ta tiden eller att byta med.
Kommunicera enskilt, via utställningsgruppens mailista eller i fb-gruppen. Meddela ändringar i vaktlistan till Monix.

Avstämning Pressgruppen: Lilian T, Anders F, Jenny K L och Silvia W.

Pressvisning blir 19:e maj aug kl 16-20 under hängning.

Pressgruppen föreslås även bereda bilder till pressutskick.

Inlämning endast 19 maj 10 aug kl 16-18. Den som inte lämnat in då kan inte delta i utställningen. Detta för att hängningsgruppen ska kunna arbeta effektivt. Kan du inte själv leverera verket den tiden får du hitta någon som gör det åt dig. Emballaget tas hem igen.

Tänk i så fall på att vaktpasset står kvar.

Konstnärens namn, titel på verket, teknik och pris skall bifogas separat som underlag till verkslistan. Samma uppgifter ska märkas på baksidan av verket. Skriv tydligt!

Tavlor ska vara ramade och försedda med upphängning. Tänk på att de hängs i snöre från list. Inga spikar kan slås i väggen.

Skulptörer får ta med eget podium. Alternativt kan de placeras i fönster.

Verkslista: Olle Raab tar emot uppgifter på förhand via mail för den som har det klart för att kunna förbereda mest möjligt av verkslistan.

Inkludera en favoritlåt till vernissagen i detta mail! Mail: olle@automagika.se

Nedplockning/ avslutningsmingel: 7 juni 30 aug kl.16-18
Återställning/Städning: Monix S och Birgitta G ansvarar för att konsthallen återställs..

Affischgruppen Förslag på flyer och affisch inkluderas i mailen. Förslag och synpunkter för förbättrad utformning är välkomna. Tipsa gärna om prisvärt tryckeri!

Pärm Varje konstnär lämnar en plastficka med med en representativ bild och text att sättas in i en gemensam pärm. Plastficka med hål alltså.

Länkar till era hemsidor eller motsvarande. Maila till klubbens mail. Jenny ordnar länkar i deltagarnas namn på hemsidan. Inlägg om utställningen kommer efter fredag.

Debatt/samtal Kan förslagsvis vara en presentation av 5 av konstnärerna i utställningen. Debatt om Malmö konstmuseums placering. Eller annan hjärtefråga. Lämna gärna idé på vad vi eventuellt kan göra som extra bonus.

Nyckel: Arne W undersöker möjligheter att förvara nyckeln åtkomligt på plats. Annars gäller att den som vaktar och efterkommande vakt gör en muntlig överenskommelse om var och när man möts för överlämnandet. Telefonnummer skrivs in§ i vaktlistan.

Larm: Vi tar reda på hur det fungerar med det på årsmötet 27 mars om inte förr. Årsmötet 18-19 12 aug.

Vernissage Onsdagen 20 maj 12 aug kl. 14-18

Vernissagefest Onsdag 20 maj 12 aug kl 19

Utställningen öppen alla dagar 21 maj- 7 juni 13-30 aug kl 12-16

Plats Limhamns konsthall Tegnérgatan 21-23 60 B