Betala årsavgift

pgavi-v2 –  

MEDLEMSAVGIFT endast för antagna: 250 kronor per år.
Hedersbaskerägare samt medlemmar som fyllt 80 är avgiftsfria.

Medlemsavgift för skånska konstnärsklubbens medlemmar är 250 kr och betalas in på PG 148436-9
Betalningsmottagare ska vara Skånska konstnärsklubben. Viktigt: glöm inte ange ditt namn och ”Årsavgift 2024” i betalningsinformationen!
Betala helst in avgiften under samma kalenderår som den ska gälla för att underlätta för oss som håller koll. Påminner en extra gång om att namnet på medlemmen det gäller, ska anges.