Limhamn 2020 – Möte Nr 2/ grupper mm

Referat från mötet den 14 januari på Sulphur. Malmö.

Utställning Limhamns konsthall 20 maj-7 juni 12-30 aug

De grupper som skapats kan kalla in hjälp vid behov.

Vernissagegrupp: Lilian Togelius. Lotta Albertsson. Patrik Gyllander (Gisela Eriksson)

Hänggrupp: Arne Winquist (skadad hand). Jan Engsmar. Göran Hermerén. Gisela Eriksson. Anna Berg. Jukka Vänttinen, (Jon Åkerlind)

Infogrupp-Press: Lilian Togelius. Silvia Wieser. Anders Franzén. Jenny K Lundgren

Affischgrupp:
Monix Sjölin. Ulrika Pihlström. Monika Clase. Ewa Berg. Lars Agetorp.

Efter utställning-återställning/städning: Monix Sjölin. Birgitta Godlund.

Verkslistemästare: Olle Raab. skriver verkslista

Nästa möte kl 18 onsdag 11 mars. Preliminärt på Galleri Rostrum Västergatan 21. Malmö

Mått: 30 cm bredd. Valfri höjd. 1 verk vardera

Skulptörer inkluderar podium

Titel pris teknik Namn- På en lapp samt på baksidan av verket.

Kvällsvernissage vore trevligt. Det är Italiensk vecka i Limhamn den helgen.

Öppettider, om vi har egna eller deras, endast på helger

Man tar själv dit sin bild, och hämtar den efter utställningen.

På nästa möte 11 mars sätts tidsschema samt vaktschema
Skrivelse från rådhusutställningen kan användas som mall för denna Utställning.

Svar på frågor till Limhamns konsthall:

1. I programmet anges öppettider vernissage 12-16 samt lör o, sön, helgdagar 12-16. Detta är minimi tider.

2. Försäkring 200.000 kr

3. Hängning dagen innan. Kontakt Jan Engsmar jan@engsmar.se 0707 672 900

4. Ni får låna en nyckel och sköter huvudsakligen vaktning själva

5. Provision egna inköp 40% rabatt, försäljning till allmänheten 10% provision

6. Kontrakt skickas i febr/mars