SKK-stipendier

OBS: Det ser inte ut att bli stipendier att dela ut 2021.
Stiftelser och fonder klubben förvaltar
Inga och Tage E Nilssons stipendiefond delar ut stipendium till konstnär, ej under 50 år som arbetar i det traditionella konstskapandet; målare, tecknare, originalgrafiker, skulptör, eller med konstnärlig textilbild. Sjuka och behövande konstnärer ska komma i särskild åtanke. Summa 2020: 15.000 kr
Tage 1928-2016, var medlem i Skånska konstnärsklubben och har dessutom instiftat 2 stipendier för Ölandsmålare, och 1 för konstnärer som ställt ut i Limhamns konstförenings regi.

 

KSO-fonden (Konstnärernas Samarbetsorganisation), delar ut till stipendium som stöd och uppmuntran till sjuka och behövande konstnärer.
Summa 2020: 10.000kr

Herman Österlunds konstnärsstiftelse Stipendium kan sökas av äldre i Skåne födda eller där under längre tid verksamma konstnärer som på grund av sjukdom eller av andra skäl har svårigheter med att utöva sitt konstnärskap. Summa 2020: 5.000kr

Greta och Sigfrid Turéns stipendiefond delar ut stipendium till en ung skånsk konstnär, sökande skall vara under 30 år, född eller bosatt sedan 10 år i Skåne.
Turén, Gretha, f. Rosengrehn (1901-1978), konstnär
Summa 2020: 10.000 kr x 2

Sylvia och Viking Sahlins stipendiefond har till uppgift att dela ut pengar till klubbmedlemmar som är i starkt behov av sådan för sitt fortsatta skapande. Summa 2020: 5.000 kr


Krav på  konsthögskoleutbildning för alla stipendier utom Turéns

Frankerat svarskuvert ska medfölja för den som önskar sitt ansökningsmaterial tillbaka. Obs: Skicka inga originalverk!
Det skrivs en kort information på hemsidan direkt efter mötet, den 19 mars.
De som utses blir då informerade via telefon eller mail.
Utdelningen avslutar årsmötet i slutet av mars.

Ansökningarna ska innehålla: Kontaktuppgifter. Kort motivering. Bildmaterial, (endast foton), meritlista och  personbevis, gärna eventuella länkar till hemsida och dylikt.
Vi begär inte längre läkarintyg där det gäller sjukdom.

Skriv vilket/vilka stipendier ansökan gäller.
Skickas till: SKK:s sekretariat; Jukka Vänttinen, Södervärnsgatan 3C, 214 27 Malmö.
De ska vara inne senast 13 mars.

Vi behöver undvika administration tiden efter årsmötet och skickar inte svar till de som inte hör till årets stipendiater. Se hemsidan.
Men vi svarar förstås på mail.

All info på en pdf: Stipendieutskick_2020 pdf

Skånska konstnärsklubben välkomnar fler medlemmar!

Läs mer på: skanskakonstnarsklubben.se

Kontakt: sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

avgift endast 250 kr /år

Välkommen med din ansökan!

…………………………………………………………………………………………..

Tidigare stipendiater (Listan förefaller något ofullständig)

Grattis till klubbens stipendiater!

INGA OCH TAGE NILSSONS STIPENDIEFOND
2008 Cristina Campbell
Bertil Lindberg
2009 Eivor Brunner
Elisabeth Moritz
2010 Yngve Lundell
2011 Gunnar Friberg
2012 Dyveke Zadig
2013 Bo Hylander
2014 Lillemor Rudolf Hall
2015 Bertil Petterson & Jon Åkerlind
2016 Elisabeth Wejsflog
2017 Kerstin G Olson
2018 Agneta Sofiadotter / Lilian Togelius
2019 Ylva Westerhult
2019 Thale Vangen
2020 Silvia Wieser
2021 Ingen utdelning

K S O s STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
2007 Allan Erwö
2008 Tore Anhof
2009 Tonie Roos
2010 Beatrice Rembry
2011 Elisabeth Baitsch-Landen
2017 Adrian Johansson
2018 Torsten Ridell
2019 Marianne Andersson
2020 Bertil Kaa Hedberg
2021 Ingen utdelning

STIFTELSEN GRETA OCH SIGFRID TURÉNS STIPENDIEFOND UTDELADE TILL:
1981 Lars Ekholm
1982 Bertil Petersson
1983 Thomas Drameus
1984 Paula Follin
1985 Åsa Maria Bengtsson
1986 Annika Wall
1987 Peter Dacke
1988 Lena Cedergren
1989 Marko Cesarec
1990 Rikard Silwärn
1991 Anette Sandegård
1992 Mette Björnberg och Mette Kander
1993 Ingen utdelning
1994 Gertrud Alfredsson
1995 Maria Olsson
1996 Anna Kindvall
1997 Fredrik Anderberg
1998 Andreas Nordström
1999 Åsa Eriksson
2000 Anna Nordqvist-Andersson
2001 Tove Kleist
2002 Ingen utdelning
2003 Hanne Nilsson
2004 Kristian Andréasson
2005 Fredrik Norén
2006 Ingen utdelning
2007 Lisa Manner
2008 Emma Gunnarsson
2009 Carl Peter Mohall
2010 Aleksandra Kucharska
2011 Niki Cervin
2012
2013 Per Engman
2016 Nan Embäck
2017 Maria Norrman
2018 Nora Wieser
2019 Alva Sjöstedt
2019 Nicklas Randau
2020 Debora Svensson
         André Nordström
2021 Ingen utdelnning


ERIK OCH FRIDA JÖNSSONS MINNESFOND UTDELADE TILL:
1979 Willy Lindeberg
1980 Carl Berntsson
1981 Max Gregor Carlsson
1982 Gunnar S Malm
1983 Thure Thörn
1984 Ingegerd Lundahl Olsson
1985 Tage Nilsson
1986 Jan Erik Påhlsson
1987 Allan Erwö
1988 Sonja Reinfeldt
1989 Sune Rudnert
1990 Jan Harry Persson
1991 Lennart Frisk
1992 Olle Lindqvist
1993 Beril Kaa Hedberg
1994 Marie Lindström
1995 Sten Erik Edensten
1996 Stig Wernheden
1997 Olle Berlin
1998 Roland K Nilsson
1999 Paul Gerhard
2000 Jon Åkerlind
2001 Ingen utdelning
2002 Ingen utdelning
2003 Stig Espe Olson
2004 Ulf Stålhane

HERMAN ÖSTERLUND
2018 Christoph Mügge
2020 Margareta Grip Holmes

SYLVIA OCH VIKING SAHLINS STIPENDIEFOND:
2010 Patrik Gyllander
2019 Jon Åkerlind och Monix Sjölin /delat
2020 Danilo Stankovic