Våren

Årsmötet flyttas till augusti i samband med utställningen.
Agneta tackar för sig. Vi håller den platsen öppen om det kommer in någon i klubben som kompletterar, dedikerad klubbens verksamhet.
Valberedning 2020 är Hans Johansson och Gertie Månsson.

Boka Fridhem, gärna via mail.

Fridhem- uthyrning mm.

Monix har nya koden till nyckeln.
Hyra 1600kr/v. 600kr/helg. 250kr/dygn gäller annars outhyrda perioder vår och höst.


Man kan jättegärna komma enbart över en dag även på öppningshelg/stängningeshelg. Jobbvistelser samordnas via någon av styrelsens representanter. Bäst och lättast och uppskattat är att ha varit på studiebesök innan man hyr. Vi får chans att förmedla muntligt hur det fungerar och får det lättare så.
Skånska konstnärsklubben är en vänskapsförening. Alla arbetar frivilligt och ideellt. Vi vill det ska vara okomplicerat. Vi uträttar det vi hinner, vill och har förmåga till.
Det är öppet för förslag på arbetsvistelser på lediga tider. Enligt överenskommelse, gruppvis och för allmänt accepterade projekt enligt prioritet eller efter kunskapsbaserad specialitet.