Klubbkväll

Hans Janstad kåserade 20:e November på
Galleri Rostrum.

Tack till Hans Janstad för en trevlig klubbkväll ! Och tack Rostrum för lån av lokal.
Om utställningen på Rostrum kan en läsa här

Janstad
4publik

IMG_2379

IMG_2398

IMG_2395

IMG_2390

IMG_2381

 

Får ni inte medlemsblad och utskick? Somlig mail går inte fram, sekretariatet kan rätta!
sekretariatet