Ny vår!

För er som inte deltog på årsmötet, och i väntan på att hemsidan uppdateras.
Jukka, Monix och Lilian tackar för den tid som gått och lämnar med varm hand över till de nyvalda!