Klubbens stipendium

Skånska konstnärsklubben förvaltar tre fonder som nu är öppna för stipendieansökan
Du behöver inte vara medlem i klubben för att söka stipendierna.
Ansökningstiden för 2017 har nu gått ut (6 mars). Stipendiater utses den 16 mars.

StipendiumSkk17