Etikettarkiv: Limhamn 2020

Limhamn 2020 – I bilder

Utställda verk, 12 august 2020

Limhamn 2020 – Möte nr 3/tider etc

Referat från utställningsmöte 11 mars på Galleri Rostrum.

Vaktlistan fyller Lilian och Monix i. Den som inte kan vakta tilldelad dag får själv ordna någon i klubben som kan ta tiden eller att byta med.
Kommunicera enskilt, via utställningsgruppens mailista eller i fb-gruppen. Meddela ändringar i vaktlistan till Monix.

Avstämning Pressgruppen: Lilian T, Anders F, Jenny K L och Silvia W.

Pressvisning blir 19:e maj aug kl 16-20 under hängning.

Pressgruppen föreslås även bereda bilder till pressutskick.

Inlämning endast 19 maj 10 aug kl 16-18. Den som inte lämnat in då kan inte delta i utställningen. Detta för att hängningsgruppen ska kunna arbeta effektivt. Kan du inte själv leverera verket den tiden får du hitta någon som gör det åt dig. Emballaget tas hem igen.

Tänk i så fall på att vaktpasset står kvar.

Konstnärens namn, titel på verket, teknik och pris skall bifogas separat som underlag till verkslistan. Samma uppgifter ska märkas på baksidan av verket. Skriv tydligt!

Tavlor ska vara ramade och försedda med upphängning. Tänk på att de hängs i snöre från list. Inga spikar kan slås i väggen.

Skulptörer får ta med eget podium. Alternativt kan de placeras i fönster.

Verkslista: Olle Raab tar emot uppgifter på förhand via mail för den som har det klart för att kunna förbereda mest möjligt av verkslistan.

Inkludera en favoritlåt till vernissagen i detta mail! Mail: olle@automagika.se

Nedplockning/ avslutningsmingel: 7 juni 30 aug kl.16-18
Återställning/Städning: Monix S och Birgitta G ansvarar för att konsthallen återställs..

Affischgruppen Förslag på flyer och affisch inkluderas i mailen. Förslag och synpunkter för förbättrad utformning är välkomna. Tipsa gärna om prisvärt tryckeri!

Pärm Varje konstnär lämnar en plastficka med med en representativ bild och text att sättas in i en gemensam pärm. Plastficka med hål alltså.

Länkar till era hemsidor eller motsvarande. Maila till klubbens mail. Jenny ordnar länkar i deltagarnas namn på hemsidan. Inlägg om utställningen kommer efter fredag.

Debatt/samtal Kan förslagsvis vara en presentation av 5 av konstnärerna i utställningen. Debatt om Malmö konstmuseums placering. Eller annan hjärtefråga. Lämna gärna idé på vad vi eventuellt kan göra som extra bonus.

Nyckel: Arne W undersöker möjligheter att förvara nyckeln åtkomligt på plats. Annars gäller att den som vaktar och efterkommande vakt gör en muntlig överenskommelse om var och när man möts för överlämnandet. Telefonnummer skrivs in§ i vaktlistan.

Larm: Vi tar reda på hur det fungerar med det på årsmötet 27 mars om inte förr. Årsmötet 18-19 12 aug.

Vernissage Onsdagen 20 maj 12 aug kl. 14-18

Vernissagefest Onsdag 20 maj 12 aug kl 19

Utställningen öppen alla dagar 21 maj- 7 juni 13-30 aug kl 12-16

Plats Limhamns konsthall Tegnérgatan 21-23 60 B

Limhamn 2020 – PM inför utställningen

Texten inlagd som bild ovan, därför en repris här, nu med korrekta datum


PM inför Skånska konstnärsklubbens utställning på Limhamns konsthall 12-30 aug 2020

Vernissage onsdagen 12 aug kl. 14 – 18. 
Vernissagefest onsdagen 12 aug kl. 19. 
Utställningen är öppen alla dagar 13 – 20 aug. kl. 12 – 16.
Inlämning måndagen 10 aug kl. 16 – 18, Limhamns Konsthall, Tegnérgatan 60 B, 21612 LIMHAMN.
Det är helt avgörande att vi får ert verk då. Om du inte själv kan avlämna får du anlita någon som kan hjälpa dig.

Ett konstverk / konstnär ej över 30 cm i bredd.
Uppgifter med konstnärens namn, titel på verket, teknik och pris skall bifogas separat som underlag för verkslistan.
Samma uppgifter skall märkas på baksidan av verket.
Tavlor och dyl. konst skall vara ramade och försedda med upphängning.
Skulptörer får ta med eget podium. Alt. kan verket placeras i fönsterkarm.
Varje konstnär handhar sitt eget emballage.

Verken är försäkrade för 200.000 kr.
På inköp av Limhamns Konstförening lämnas 40% i provision. På inköp av allmänheten 10%.

Avhämtning måndagen 31 aug kl. 10 – 13.

Inför utställningen har ett antal arbetsgrupper tillsats:
vernissage, affisch – vernissagekortet (pdf), info – press, hängning, verksförteckning samt återställning / städning.

En arbetsuppgift där alla medlemmar är välkomna att göra en insats är vakthållning av utställningen.

Kontaktperson: Lilian Togelius
lilian.togelius@gmail.com
070 97 22 147Limhamn 2020 – Möte Nr 2/ grupper mm

Referat från mötet den 14 januari på Sulphur. Malmö.

Utställning Limhamns konsthall 20 maj-7 juni 12-30 aug

De grupper som skapats kan kalla in hjälp vid behov.

Vernissagegrupp: Lilian Togelius. Lotta Albertsson. Patrik Gyllander (Gisela Eriksson)

Hänggrupp: Arne Winquist (skadad hand). Jan Engsmar. Göran Hermerén. Gisela Eriksson. Anna Berg. Jukka Vänttinen, (Jon Åkerlind)

Infogrupp-Press: Lilian Togelius. Silvia Wieser. Anders Franzén. Jenny K Lundgren

Affischgrupp:
Monix Sjölin. Ulrika Pihlström. Monika Clase. Ewa Berg. Lars Agetorp.

Efter utställning-återställning/städning: Monix Sjölin. Birgitta Godlund.

Verkslistemästare: Olle Raab. skriver verkslista

Nästa möte kl 18 onsdag 11 mars. Preliminärt på Galleri Rostrum Västergatan 21. Malmö

Mått: 30 cm bredd. Valfri höjd. 1 verk vardera

Skulptörer inkluderar podium

Titel pris teknik Namn- På en lapp samt på baksidan av verket.

Kvällsvernissage vore trevligt. Det är Italiensk vecka i Limhamn den helgen.

Öppettider, om vi har egna eller deras, endast på helger

Man tar själv dit sin bild, och hämtar den efter utställningen.

På nästa möte 11 mars sätts tidsschema samt vaktschema
Skrivelse från rådhusutställningen kan användas som mall för denna Utställning.

Svar på frågor till Limhamns konsthall:

1. I programmet anges öppettider vernissage 12-16 samt lör o, sön, helgdagar 12-16. Detta är minimi tider.

2. Försäkring 200.000 kr

3. Hängning dagen innan. Kontakt Jan Engsmar jan@engsmar.se 0707 672 900

4. Ni får låna en nyckel och sköter huvudsakligen vaktning själva

5. Provision egna inköp 40% rabatt, försäljning till allmänheten 10% provision

6. Kontrakt skickas i febr/mars

Limhamn 2020 – Anteckningar möte nr2

I väntan på att vi får svar på några frågor från konsthallen kommer här Görans mötesanteckningar


Minnesanteckningar från möte om utställning i Limhamns konsthall för medlemmar i Skånska konstnärsklubben

Utställningstid 20 maj – 7 juni. Tanken är att utställningen ska vara öppen varje dag under utställningstiden.

Vernissage den 20 maj kl 17-21.

Det blir ett 60-tal utställare. Var och en bidrar med ett verk. Max bredd på detta: 30 cm. Höjden kan variera.

Verket ska märkas på baksidan med konstnärens namn, verkets titel, teknik och pris

Ett antal arbetsgrupper tillsattes och deras arbetsuppgifter formulerades

Ex vernissagegrupp, hängningsgrupp, liksom info- och affischgrupp.

Viktigt att ordna ett system med förvaring av nyckeln till lokalen på ett säkert och smidigt sätt så att alla som ska vakta kan få tillgång till den. En möjlighet föreslogs: nyckeln förvaras hos Sveriges konstföreningar – ligger nära Limhamns konsthall. Men har de öppet under helger? Bör undersökas.

Försäkring och om konstföreningen, vars lokal vi får låna, ska ha provision vid försäljningen – detta bör också undersökas.

Det betonades att alla ska göra en insats. De som inte ingår i någon arbetsgrupp kommer i första hand när det gäller vakta utställningen

Till det som återstår att göra hör att bestämma dag för inlämning, hängning och hämtning, formulering av brev till alla utställare med instruktioner. Brevet ska innehålla klara svar på alla frågor utställarna kan ha.

Tid för nästa planeringsmöte: 11 mars kl 18. Besked om lokal för mötet kommer via mail

Limhamn 2020 – Möte nr 1/ idéstorm

Möte nr 1: Vars syfte var att ses och släppa loss idéer. Utan att fatta beslut. Undersök gärna fler utställningsrum kan finnas eller bli tillgängliga. Prata gärna mer i mindre grupper. Vi kan behålla och utveckla kreativa tankegångar till nästa gång, 14 Januari, plats SULFUR (gamla Addo.)

Närmare 70 har anmält sig till utställningen, kul! Så nu ska vi tänka kreativt som man säger.
Den som inte anmält sig nu får avstå den här gången.

På Limhamns konsthall hängs konsten på tråd från lister kom vi på, så tanken på att hänga över hela väggarna fungerar inte. Det hade annars varit charmigt. Begränsade mått blir det. 30 cm bredd är föreslaget.

Tre bilder ska in till konsthallens folder i december. Den som vet med sig att de har ett bra foto av ett verk som ska vara med på utställningen kan skicka in bild till sekretariatet. Observera måttangivelser. Som kommer senare

Vi sa att:

Skulptörer tar med podium om det behövs. Var och en gör mest möjligt själv, men tanken att alla hänger själv röstades ner. Det sas det blir kaos.

Skärmar eller andra upphängningspatenter kan behövas.

Hänga i taket och under bord, gäller måleri som kanske blir skulptur och kanske inte hundra seriöst som idé, men hur en tänker för att skapa sig plats är ju en perfekt början. Det bästa med att ses på riktigt är att man kan säga något som kan leda till något annat än det vanliga..

Vi kan som exempel tänka oss dela upp i en grupp utställare på hösten en på våren (ett förslag bara) Eller hitta en plats till att dela upp gruppen på.
Så tittar på om vi får till en kompletterande lokal för mer och större verk samtidigt Bertil kollar Reng som ligger åt Falsterbo-Vellingehållet där flera ställde ut i påskas.

Rostrum har nog bokat in tiden 23 maj -7 juni, men kanske finns en i tid närheten om det är intressant att kolla upp.

Med nära 70 av klubbens medlemmar kan vi få pressen att nappa. Klubbens historik från 1942 till nutid är tacksamt att lyfta fram. Det gör sig bra som reklamkampanj. Lite fokus på klubben skadar inte!
Vore roligt med anekdoter och information från de som varit med ett tag!

Maila tankar idéer och info. Använd gärna facebookgruppen för allmän direktkontakt.

På fråga om man kan ha verk som inte är till salu på konsthallen kom ett tips på att det brukar finnas bra försäkring av verk på konsthall och galleri. Sätt en saftig summa + röd plutt för såld. För att försäkring ska gälla även privat verk.

Ritning över lokalen finns på Limhamns konsthalls hemsida.
https://www.limhamnskonstforening.com/kontakt
Se! man kan bli medlem också
https://www.limhamnskonstforening.com/bli-medlem

Julfest 14 dec kl 18. Inbjudan skickad separat i mail. Vi kan mäta lokalen på Julfesten. Alla tar med måttstock. (Skämt)

Vi konstaterar att vi gillar utställningar och kan tänka oss fler. Om alla som har förgreningar i Skåne och omvärlden gör en förfrågan på en konsthall på sin ort eller i sina andra konstsammanhang kan vi göra fler i framtiden. Tomma butikslokalers skyltfönster har använts förr till utställning, kan det vara dags igen?

Det är bra att vi lär känna varandra mer på köpet. Dvs, Tanken är att det ska vara ett tillfälle att ses mer och lära känna varandra på ett roligt sätt.

Nästa möte blir det mer planering men fortfarande avslappnat. Var vi ska vara då vet vi inte än. Tipsa gärna om plats där många ryms. Blir Sulfur där Addo låg innan adress kommer i kallelsen efter årsskiftet

Limhamn 2020 – Deltagare och vakt

Vakt i aug

Namn på deltagare.

Lars Agetorp

Lotta Albertsson

Marianne Andersson

Lena Ansner

Anna Berg

Ewa Berg

Carl Johan Blomqvist

Olle Berlin

Anna Bokström

Michael Borring

Eva-Lena Carlzon

Monika Clase

Bo Cronqvist

Ingrid Enarsson

Åsa Antallfy Eriksson

Eddie Tjeno Ericsson

Gisela Erikson

Lotte Forsfält

Mats-Åke Forsberg

Anders Franzén

Monica Gerhard

Margaretha Grip Holmes

Vivianne Geiger

Birgitta Godlund

Patrik Gyllander

Vivika Hagberth

Filip Rahim Hansson

Göran Hermerén

Hans Acates Holmström

Alexius Huber

Torsten Hylander

Hans Janstad

Kerstin Jofjell

Hans Johansson

Peter Johansson

Tove Kleist

Kurt Ive Kristoffersson

Marco Leal

Catrina Liljegren

Agneta Ljungberg

Christel Lundberg

Jenny K Lundgren

Tuss Marie Lysén

Gertie Månsson

Kjell Nilsson

Stig Espe Olson

Tom Olsson

Bertil Peterson

Ulrika Pihlström

Torsten Ridell

Monix Sjölin

Agneta Sofiadotter

Maj Ström

Johan Suneson

My Svennberg

Lilian Togelius

Else Uhlmann

Jukka Värelä

Jukka Vänttinen

Elisabeth Wejsflog

Anna Wessman

Ylva Westerhult

Maimo Widesjö

Silvia Wieser

Kerstin Winberg

Rita Winde

Arne K Winquist

Jon Åkerlind