Limhamn 2020 – PM inför utställningen

Texten inlagd som bild ovan, därför en repris här, nu med korrekta datum


PM inför Skånska konstnärsklubbens utställning på Limhamns konsthall 12-30 aug 2020

Vernissage onsdagen 12 aug kl. 14 – 18. 
Vernissagefest onsdagen 12 aug kl. 19. 
Utställningen är öppen alla dagar 13 – 20 aug. kl. 12 – 16.
Inlämning måndagen 10 aug kl. 16 – 18, Limhamns Konsthall, Tegnérgatan 60 B, 21612 LIMHAMN.
Det är helt avgörande att vi får ert verk då. Om du inte själv kan avlämna får du anlita någon som kan hjälpa dig.

Ett konstverk / konstnär ej över 30 cm i bredd.
Uppgifter med konstnärens namn, titel på verket, teknik och pris skall bifogas separat som underlag för verkslistan.
Samma uppgifter skall märkas på baksidan av verket.
Tavlor och dyl. konst skall vara ramade och försedda med upphängning.
Skulptörer får ta med eget podium. Alt. kan verket placeras i fönsterkarm.
Varje konstnär handhar sitt eget emballage.

Verken är försäkrade för 200.000 kr.
På inköp av Limhamns Konstförening lämnas 40% i provision. På inköp av allmänheten 10%.

Avhämtning måndagen 31 aug kl. 10 – 13.

Inför utställningen har ett antal arbetsgrupper tillsats:
vernissage, affisch – vernissagekortet (pdf), info – press, hängning, verksförteckning samt återställning / städning.

En arbetsuppgift där alla medlemmar är välkomna att göra en insats är vakthållning av utställningen.

Kontaktperson: Lilian Togelius
lilian.togelius@gmail.com
070 97 22 147