Betala årsavgift

pgavi-v2 –  

MEDLEMSAVGIFT endast för antagna:
(medlemmar som fyllt 80 är avgiftsfria)

Medlemsavgift för skånska konstnärsklubbens medlemmar är 250 kr och betalas in på PG 148436-9
Betalningsmottagare Skånska konstnärsklubben. Glöm inte ange Ditt namn och ”Årsavgift 2019”
 Anteckna själv där du hittar info så du vet om att du betalt!
sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se
Bifogas avi för den som behöver.