MEDLEMMAR 2019

Agbeck Majlis
Agetorp Lars
Albertsson Lotta
Andersson Marianne
Andersson Karl-Gustav
Andréason Kristian
Andreasson Bertil

Ansner Lena ny – 2019
Antalffy Eriksson Åsa
Assarsson Kristina
Baitsch-Landen Elisabeth 80+
Bergström Liljegren Katrina
Berlin Olle 80+

Berg Ewa ny – 2019
Brit-Marie Billström
Bente  Bjerregaard 80+
Björk Alf
Björstedt Inga
Blomberg Ann
Blomquist Carl-Johan
Bokström Anna
Bärg Maud 80+
Carlsson Linnea
Carlzon Eva-Lena
Carlström Pia
Clase Monika
Cronqvist  Bo
Ek Robert
Ekberg Sven-Åke
Ekman Ella – hedersbasker
Eliasson Charlotte
Ericsson Eddie Tjeno
Eriksson Lundberg Gisela
Eriksson Eva Maria
Evertsen Roy 80+
Falke-Andersson Inga 80+
Forsberg Mats-Åke 80+
Forsfält Lotte
Franzén Anders
Geijer Vivianne
Gerhard Monica
Gerhard Paul 80+

Dahl Fredrik  ny – 2019

Grip Holmes Margareta

Grip Holmes Margareta
Godlund Birgitta
Gyllander Patrik
Hagström Arnold
Hansson Jan-Anders

Jan Hansson 80+
Hedberg Bertil Kaa

Hagberth Vivika ny – 2019

Hermerén Göran 80+
Hedelin Rita Lillemor
Holmström Hans
Alexius Huber 80+
Hultenberg Mårten 80+
Hylander Torsten
Janstad Hans 80+
Johansson Christer Adrian
Johansson Peter
Jönsson Hanne
Kleist Tove
Kristiansson Margit 80+
Kristoffersson Kurt Ive
Leal Marco
Lennarth Erik 80+
Lindberg Bertil
Lindberg Börje 80+
Linde Brigitte
Lindholm Lennart 80+
Ljungberg Agneta
Ljungberg Jonsson Birgitta
Lundberg Christel
Lundgren Jenny K
Tuss Marie Lysén
Löfgren Peter
Malmros Inga 80+
Muzyka Andrzej
Månsson Gertie
Nilsson Kjell
Nilsson Roland K
Nilsson Michael
Nordström Jan-Bertil
Olsson Jan 80+
Olsson Kerstin G
Olson Stig Espe
Olsson Tom
Persson Jan Harry 80+
Petersson Gert
Petersson Bertil – hedersbasker

Jan Hansson 80+

Jofjell Kerstin ny – 2019

Johansson Hans ny – 2019

Lundström Acates Hans

Raab Olle
Richthoff Sven-Ingvar 80+
Ridell Torsten
Rudolf Hall Lillemor 80+
Thomas Sjunnesson 80+
Sjöberg Stefan
Sjölin Monix
Sofiadotter Agneta
Solberg Karin
Stolt Anders
Togelius Lilian
Thomasson Berit 80+
Hansson Wejsflog Elzbieta

Söderberg Marie ny – 2019

Uhlman Grönling Else ny -2019

Wessman Anna
Verduijn Hans
Widesjö Maimo
Winberg Gertrud

Winde Rita
Winquist Arne K 80+
Viotti Ulla 80+
Virdalm Katja
Vänttinen Jukka – hedersbasker
Värelä Jukka
Wieser Silvia
Winberg Kerstin

Zadig Jacques 80+
Åkerlind Jon – hedersbasker

Stipendiater, gratis medlem i 1 år:

Ylva Westerhut

Thale Vangen

Alva Sjöstedt

Nicklas Randau

aug-15 adresser
Jan Bertils uppdaterade lista från augusti 2015. nya saknas

lista

Lista 2018 med färg

Lämna ett svar