Lista 2018

aug-15 adresser
Jan Bertils uppdaterade lista från augusti 2015. nya saknas

lista

Listan nedan är uppdaterad 2018-05-24:

Röd – betalt

Gul- medlem har ej betalt på minst 2 år och kommer förlora sitt medlemskap

Blå – fyllt 80 eller har hedersbasker

Grön – saknas på Anders lista

Hör av er till sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se om ni ser att ert namn är markerat med fel färg eller om ni har ny mejladress!

Agbeck Majlis
Agetorp Lars
Albertsson Lotta
Marianne Andersson
Karl-Gustav Andersson                   saknar mail
Andréason Kristian
Bertil Andreasson
Åsa Antalffy Eriksson
Kristina Assarsson
Elisabeth Baitsch-Landen               icke fungerande mail
Katrina Bergström Liljegren         saknar mail
Olle Berlin                                              
Brit-Marie Billström
Bente  Bjerregaard                              saknar mail
Alf Björk
Inga Björstedt
Ann Blomberg
Blomquist Carl-Johan  
Anna Bokström
Bärg Maud                                               icke fungerande mail
Sven Börtz
Campbell Christina                             saknar mail
Carlsson Linnea
Eva-Lena Carlzon
Pia Carlström
Anita Christoffersson
Monika Clase
Cronqvist  Bo
Edgren Anna-Maria                       icke fungerande mail
Robert Ek
Ekberg Sven-Åke
Ella Ekman
Charlotte Eliasson
Enarsson Ingrid
Ericsson Eddie Tjeno
Eriksson Lundberg Gisela
Eriksson Eva Maria
Roy Evertsen                                      saknar mail
Inga Falke-Andersson                   saknar mail
Inger H Finnaman
Mats-Åke Forsberg
Forsfält Lotte
Franzén Anders
Vivianne Geijer
Gerhard Monica
Paul Gerhard
Bennie Gilbert
Godlund Birgitta
Margit Gustafson
Gyllander Patrik
Hagström Arnold
Hansson Jan-Anders                  fel mail
Jan Hansson, Lomma
Hedberg Bertil Kaa

Göran Hermerén
Rita Lillemor Hedelin
Holmström Hans
Alexius Huber
Mårten Hultenberg
Hylander Torsten
Ingre Thomas
Janstad Hans                                        saknar mail
Johansson Christer Adrian
Peter Johansson
Jönsson Hanne
Leif Åke Jönsson                                saknar mail
Kleist Tove
Kristiansson Margit
Kristoffersson Kurt Ive  
Marco Leal
Erik Lennarth                        saknar mail
Lindberg Bertil
Lindberg Börje
Brigitte Linde
Lennart Lindholm               saknar mail
Eva Lissinger
Ljungberg Agneta
Ljungberg Jonsson Birgitta
Lundberg Christel
Jenny K Lundgren
Tuss Marie Lysén
Löfgren Peter     ?peter?       saknar mail
Inga Malmros
Muzyka Andrzej
Månsson Gertie
Birgitta Nelson Clauss
Nilsson Hanne
Nilsson Kjell
Nilsson Roland K                saknar mail
Nilsson Michael
Nord Per-Olof                      saknar mail
Nordström Jan-Bertil
Jan Olsson
Kerstin G Olsson
Olson Stig Espe
Tom Olsson
Packalén Johannes
Persson Katriona S W
Jan Harry Persson
Petersson Gert
Petersson Bertil
Richthoff Sven-Ingvar
Ridell Torsten
Rudolf Hall Lillemor           saknar mail
Thomas Sjunnesson           saknar mail
Sjöberg Stefan
Sjölin Monix
Inger Skoog-Persson
Sofiadotter Agneta
Karin Solberg
Anders Stolt
My Svennberg
Leif Vagar Svensson
Togelius Lilian
Thomasson Berit
Elisabeth Wejsflog
Anna Wessman
Hans Verduijn
Widesjö Maimo
Gunilla Widholm-Carlsson
Wijkström Magnus
Winberg Gertrud

Rita Winde
Winquist Arne K
Ulla Viotti
Katja Virdalm
Vänttinen Jukka 
Värelä Jukka
Silvia Wieser
Kerstin Winberg
Åkerlind Jon
Zadig Jacques

 

Ny 80-åring för i år: Sven-Ingvar Richthoff

 

Kommentera