Årsmöte i augusti 2020

Tanken är att det ska gå fort att avklara årsmötet 12 aug kl 18 innan vernissagefest, och att vi lägger mer krut på årsmötet 2021. Här lägger jag därför in dokument av relevans för de ska vara lätta att nå i första hand. De kan komma att redigeras. (Utom Ewa Bergs motion) Styrelsemöte hölls 28 juli.