Styrelsen

Styrelsemöte 28 juli 2020

maj-19 styrelsen

SKK årsmötesprotokoll_2019

Styrelsemöte jan-18

Årsmotet2018

Årsmöte 2017
Styrelsemote17 jan. 2017
Styrelsemote 17 dec 2016
5 sept protokoll
styrelsemote18 apr. Fridhem

konstituera -16

Årsmöte 2016
Protokoll dec15
protokoll22sept15
Styrelsemöte 1 juni-15
Årsmöte-15
Styrelsemote 19 jan -15
Kom ihågtider
Årsmote dagordning

Orgnr 846001-9477

Kassa, Bokföring, Register:
Anders Franzén, Porsgränd 13, 230 40 Bara
Telefon: 070-5310418
andersfranzen@ownit.nu
Postgiro: 14 84 36-9

Styrelse:
Ordförande: Monix Sjölin
V.Ordförande: Jukka Vänttinen
Sekreterare: Jenny K Lundgren
Kassör: Anders Franzén
Klubbmästare: Ella Ekman/ Lilian Togelius
Övriga styrelseledamöter:
Agneta Sofiadotter,  Carl Johan Blomquist ,
Olle Raab: Ceremonimästare
Suppleant: Gisela Eriksson
Revisor: Stig Espe Olson
Suppleant: Berit Thomasson
Hedersledamöter:
Tage E Nilsson,  Jan Harry Persson,  Berit Thomasson,  Bertil Petersson,  Arne K Winquist, Jon Åkerlind, Jukka Vänttinen, Ella Ekman
 
Invalsnämnd: Carl-Johan, Jon, Jenny K Lungren,  suppleant Gertie.  sekretariatet sammankallande
Valnämnd: Gertie Månson, Hans Johansson

Erik & Frida Jönssons minnesfond, Greta & Sigfrid Thuréns stipendiefond, KSO-fonden,

Klubben förvaltar följande: Herman Österlunds konstnärsfond, Inga & Tage E Nilssons stipendiefond, Sylvia & Viking Sahlins stipendiefond, Vätskefonden, och Alsmark