Från Malmö stadsarkiv

Nej det här är intressant, gamla protokoll och grejer!