guys&dolls

Bli medlem i Skånska konstnärsklubben!

Vi söker nytt blod!

MEDLEMSANSÖKAN -15
Du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller, om det saknas  bedöms ansökan utifrån inskickat bildunderlag och meritförteckning. Utbildningen är en viktig del och det är i undantagsfall vi kommer att godta medlemmar  som saknar detta.
Du kan också ha headhuntats eller rekryterats via bulvaner, då kan du kommunicera direkt via mailen.

maila info: sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se  skriv ”medlemsansökan”

Om du blir antagen vill vi ha adressuppgifter, ev hemsidesadress, mail och telefonnummer till medlemsförteckningen inskickat till vår mail.

MEDLEMSAVGIFT endast för antagna:
(medlemmar som fyllt 80 är avgiftsfria)

Medlemsavgift för skånska konstnärsklubbens medlemmar är 250 kr och betalas in på PG 148436-9
Betalningsmottagare Skånska konstnärsklubben. Glöm inte ange Ditt namn och ”Årsavgift 2018”.
sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se