Estesio 2021


Juli 2021 får Skånska konstnärsklubben inta galleri Estesio i Beddingestrand. Galleriet är litet, men när vi ser på möjligheterna kommer idéerna som tankekedjor. Utanför finns en väg som kommer att ingå i en lokal gatuutställning under samma tid. På andra sidan vägen finns ett grönområde tillhörande Pensionat Beddingestrand. Det tjänstgör som Galleri Estesios skulpturpark för utställningar sedan några år tillbaka.

Klara för medverkan: Lena Ansner. Ewa Berg. Anna Celander. Zardasht Faraj. Birgitta Godlund. Torsten Hylander. Jenny K Lundgren. Peter Johansson. Ulrika Pihlström. Filip Rahim Hansson. Monix Sjölin. Johan Suneson. Lilian Togelius. Jukka Värelä.

Galleristen, Birgitta Godlunds, intentioner med utställningarna är att visa riktigt bra konst som som berör förhållandet till vår värld. Att ge besökare i alla åldrar upplevelser med filosofiska, humanistiska och vetenskapliga aspekter att upptäcka och ta del av.
Vi söker variation med stora och små verk, De som tar en specifik plats i anspråk. De gömda som får letas efter. Det som tar del i en i helhet spännande utställning.

Valda att kurera utställningen under ledning av Birgitta Godlund är:
Lilian Togelius, Anna Celander, Lotte Forsfält och Monix Sjölin.


I kontrasten mellan vårt kollektiva obehag över världens tillstånd och den enskilda människans möjlighet att påverka sin omgivning kan konstnärer bjuda på överraskande perspektiv som öppnar för de roliga intressanta samtal som vi längtar efter.

Hjälp gärna till att söka fler utställningar för klubben så alla får sina tillfällen att delta!