PM inför utställningen

Texten inlagd som bild ovan, därför en repris här:

PM inför Skånska Konstnärsklubbens utställning på Limhamns Konsthall 20 maj – 7 juni 2020


Vernissage onsdagen 20 maj kl. 14 – 18.
Vernissagefest onsdagen 20 maj kl. 19.
Utställningen är öppen alla dagar 21 maj – 7 juni. Alla dagar kl. 12 – 16.
Inlämning måndagen 18 maj kl. 16 – 18, Limhamns Konsthall, Tegnérgatan 21 – 23, 21612 LIMHAMN.
Det är helt avgörande att vi får ert verk då. Om du inte själv kan avlämna får du anlita någon som kan hjälpa dig.


Ett konstverk / konstnär ej över 30 cm i bredd.
Uppgifter med konstnärens namn, titel på verket, teknik och pris skall bifogas separat som underlag för verkslistan.
Samma uppgifter skall märkas på baksidan av verket.
Tavlor och dyl. konst skall vara ramade och försedda med upphängning.
Skulptörer får ta med eget podium. Alt. kan verket placeras i fönsterkarm.
Varje konstnär handhar sitt eget emballage. Det kan inte förvaras på konsthallen under utställningen

Verken är försäkrade för 200.000 kr.
På inköp av Limhamns Konstförening lämnas 40% i provision. På inköp av allmänheten 10%.

Avhämtning måndagen 8 juni kl. 10 – 13.

Inför utställningen har ett antal arbetsgrupper tillsats:
vernissage, affisch – vernissagekortet (pdf), info – press, hängning, verksförteckning samt återställning / städning.

En arbetsuppgift där alla medlemmar är välkomna att göra en insats är vakthållning av utställningen.

Kontaktperson Lilian Togelius
lilian.togelius@gmail.com
070 97 22 147