Sök Stipendium

Skånska konstnärsklubbens stipendier 2020
Inga och Tage E Nilssons stipendiefond delar ut stipendium till konstnär, ej under 50 år som arbetar i det traditionella konstskapandet; målare, tecknare, originalgrafiker, skulptör, eller med konstnärlig textilbild. Sjuka och behövande konstnärer ska komma i särskild åtanke.
Summa 2020: 15.000 kr

KSO-fonden (Konstnärernas Samarbetsorganisation), delar ut stipendium som stöd och uppmuntran till sjuka och behövande konstnärer.
Summa 2020: 10.000 kr

Herman Österlunds konstnärsstiftelse Stipendium kan sökas av äldre i Skåne födda eller där under längre tid verksamma konstnärer som på grund av sjukdom eller av andra skäl har svårigheter med att utöva sitt konstnärskap. Summa 2020: 5.000 kr

Greta och Sigfrid Turéns stipendiefond delar ut stipendium till en ung skånsk konstnär, sökande skall vara under 30 år, född eller bosatt sedan 10 år i Skåne. Bifoga kort motivering, bildmaterial (endast foton) och ev. hänvisning till nätet där bildmaterial finns.
Summa 2020: Två stipendier på vardera 10.000 kr

Sylvia och Viking Sahlins stipendiefond har till uppgift att dela ut pengar till klubbmedlemmar som är i starkt behov av sådan för sitt fortsatta skapande. Summa 2020: 5.000 kr

Att läsa innan du söker:
Krav på konsthögskoleutbildning gäller för alla stipendier utom Greta och
Sigfrid Turéns stipendiefond. Bifoga CV, kontaktuppgifter, personbevis, kort motivering samt bildmaterial (endast foton).
Obs: Skicka inga originalverk!

Det är viktigt att ange vilket eller vilka stipendier du söker.
Glöm inte att skriva avsändare, namn, adress, telefonnummer
och mejl tydligt.
Frankerat svarskuvert ska bifogas för den som önskar sitt ansökningsmaterial tillbaka.
Ansökan ska vara inne senast fredag 13 mars 2020.
Sändes till Skk; Jukka Vänttinen, Södervärnsgatan 3C, 214 27 Malmö.