Estesio 2021


Juli 2021 får Skånska konstnärsklubben inta galleri Estesio i Beddingestrand. Galleriet är litet, men när vi ser på möjligheterna kommer idéerna som tankekedjor. Utanför finns en väg som kommer att ingå i en lokal gatuutställning under samma tid. På andra sidan vägen finns ett grönområde tillhörande Pensionat Beddingestrand. Det tjänstgör som Galleri Estesios skulpturpark för utställningar sedan några år tillbaka.

Klara för medverkan: Lena Ansner. Ewa Berg. Anna Celander. Zardasht Faraj. Lotte Forsfält. Birgitta Godlund. Torsten Hylander. Jenny K Lundgren.
Ulrika Pihlström. Filip Rahim Hansson. Monix Sjölin. Johan Suneson.
Lilian Togelius. Jukka Värelä.

Galleristen, Birgitta Godlunds, intentioner med utställningarna är att visa riktigt bra konst som som berör förhållandet till vår värld. Att ge besökare i alla åldrar upplevelser med filosofiska, humanistiska och vetenskapliga aspekter att upptäcka och ta del av.
Vi söker variation med stora och små verk, De som tar en specifik plats i anspråk. De gömda som får letas efter. Det som tar del i en i helhet spännande utställning.

Valda att kurera utställningen under ledning av Birgitta Godlund är:
Lilian Togelius, Anna Celander, Lotte Forsfält och Monix Sjölin.

Texten nedan kommer att redigeras men är en indikation för intresserade
Hur går vi till väga? Vi finner det enklast och mest rättvisa att förutom hållbarhetsaspekten gå på idéförslag som ligger närmast temat- OVÄSEN, vilket öppnar för tolkning åt många håll.
c.a 15 personer kan delta.
När ansökan öppnar-Ansök om hur du vill arbeta med temat.
(Max 300 tecken. Det kan bli via formulär)

Försäkring om det önskas får konstnären själv stå för. Ingen stöldbegärlighet har noterats i grannskapet, men man bör ta i beaktande att något kan hända. Anpassa verket efter de omständigheter som gäller Vädrets inverkan t.ex.
Barn besöker området. Se upp så de inte kan skada sig på vassa delar o.d.
Oväsen som ljud må beakta närheten till pensionatet. El finns inte i parken ev. ljud/ljus-installation må lösas med batteri eller solcell.
Inne i det lilla galleriet kan det antingen vara verk av konstnärerna i parken som relaterar till vartannat, eller fristående verk.
Korta sekvenser film kan visas på dator i hallen
Öppettider lörd-sönd kan utökas om konstnärerna önskar och vill vakta.

Ekonomi:
En avgift för var medverkande på c.a 250 kr är en idé till att säkra en liten finansieringspott. 35% i provision på sålda verk.

I kontrasten mellan vårt kollektiva obehag över världens tillstånd och den enskilda människans möjlighet att påverka sin omgivning kan konstnärer bjuda på överraskande perspektiv som öppnar för de roliga intressanta samtal som vi längtar efter.

Hjälp gärna till att söka fler utställningar för klubben så alla får sina tillfällen att delta!