Limhamns konsthall 2021


Här är namn på deltagare till Utställningen på Limhamns konsthall 14-29 augusti 2021. Listan fylls på vartefter man anmäler sig. fram till 15 jan.
Man kan hamna på listan av misstag, eller få namnet felstavat. Lätt att rätta! Säg till snart.

Lotta Albertsson
Lars Agetorp
Marianne Andersson Embäck
Lena Ansner
Åsa Antalffy Eriksson
Ewa Berg

Carl Johan Blomqvist
Michael Borring
Eva-Lena Carlzon
Anna Celander
Monika Clase
Bo Cronqvist
Fredrik Dahl

Eddie Tjeno Ericsson
Gisela Eriksson
Mats-Åke Forsberg
Lotte Forsfält
Birgitta Godlund
Vivika Hagberth
Bertil Kaa Hedberg

Göran Hermerén
Margareta Grip Holmes
Hans Acates Holmström
Alexius Huber
Torsten Hylander
Kerstin Jofjell
Peter Johansson
Tove Kleist
Kurt Ive Kristofferson
Maria Lavman
Marco Leal
Catrina Liljegren

Agneta Ljungberg
Jenny K Lundgren
Tuss Marie Lysén

Gertie Månsson
Kjell Nilsson
Stig Espe Olson
Bertil Petersson
Ulrika Pihlström
Torsten Ridell
Tonie Roos
Monix Sjölin
Agneta Sofiadotter
Johan Suneson

My Svennberg
Lilian Togelius
Jukka Vänttinen
Jukka Värelä
Elisabeth Wejsflog
Thomas Westergren
Ylva Westerhult
Silvia Wieser
Kerstin Winberg
Arne K Winquist
Jon Åkerlind