Stipendiater

Vi gratulerar!

En enhällig styrelse utsåg 1 mars 2016 Elisabeth Wejsflog som stipendiat av Inga och Tage E Nilssons stipendiefond för konstnärlig verksamhet
Nan Embäck tilldelas årets  stipendium ur Greta och Sigfrid Thuréns stipendiefond.

klubbstips