Vad händer i vår?

Gott nytt år! Nu laddar vi om.

Medlemsavgiften, så himla liten. Snart ska den betalas, men vänta till efter årsskiftet. Vi behöver medlemmar. Locka gärna nya och glöm inte rekommendera dem för invalskommittén.

Optimalt önskas fler som vill ingå i våra gemensamma sammankomster med oss alla med alla våra mänskliga sidor. Som kan  röra sig obehindrat med introverter och extroverter, lyhört och tondövt efter vad tillfället kräver. Men den som vill ha sin egen tid utan sammanblandning av andra, för att hyra Fridhem, eller skapa sitt eget kluster av jämlikar är lika välkomna in som medlemmar.

Av medlemsavgifter får vi lite att röra oss med vad gäller arrangemang.  Klubbens stora tillgång är Fridhem, men alla kan i god klubbanda bjuda in till ateljéträffar, föreslå utflykter, eller annat som passar ens egen idé om vad som kan liva upp tillvaron i gott sällskap. Det blir lätt fokus på jobbinsatser med undertecknads dominans i informationsskrivningen, men det är ju lätt att göra det som är roligt. Så gör något för klubben, vad det än kan vara, så blir det mer variation!

Bokning av Fridhem 2019 startar 2 Jan kl 10. Även helger kan bokas vår och höst. (Framförhållning) Där ingen bokat finns utrymme för arbetsinsatser för husets och tomtens underhåll. Fritt och otvunget. Nya och aspirerande medlemmar kan passa på då att komma och prova på naturens effekt utan jobbkrav och samtidigt introduceras i de praktiska detaljerna. Målet är självständiga medlemmar som inte behöver vaktmästare. Vi som jobbar, jobbar ideellt, av omsorg för det gemensamma.

Stipendier 2019. Utdelning på klubbens årsmöte 29 mars. Information om vilka stipendier som delas ut i år och vilka summor som gäller, kommer senare. Vi har inte möjlighet till administration annat än det som konkret behövs. Ett smärre teknikhaveri förra året ställde till det med efterarbetet.  Minns därför att lägga med ett porto om  ansökningsmaterialet önskas tillbaka. Ansökningar via mail fungerar inte så bra att vi vill ha det. Bilder och ansökan att hålla i handen krävs. Allt i samma kuvert. Vi googlar även namn och söker på hemsidor parallellt under urvalet. Vi tar bort kravet på sjukdomsintyg där det tidigare krävts, men det behövs en utbildning på högre nivå för alla stipendier utom Thuréns, för yngre konstnärer. Vårt urval tenderar följa tanken på kvalitéer och behov, med inte sällan en hårfin avgörande detalj i sluttampen. Det är både glädjande och sorgligt att göra de valen. Så lycka till, ni som söker. Vi vill alla allt gott.