Klubben fyller 75 år

Jubileumsutställning på Rådhushallen, Malmö Rådhus den 27 maj – 2 juni, öppettider kl 13 – 18 alla dagar
Vernissage lördagen den 27 maj, välkommen alla!

Vid årets jubileumsutställning deltar 50-talet medlemmar med vardera tre konstverk.
Konstnärsklubben bildades 1942 under pågående världskrig för att vara en samlingsplats som tillvaratog främst den yngre generationens yrkesverksamma konstnärers intresse i det skånska kulturlivet och även som en liten protest mot den äldre etablerade eliten.
75 år senare förvaltar Skånska konstnärsklubben flertalet stipendiefonder donerade av KSO, Sigfrid och Greta Thurén, Herman Österlund, Inga och Tage E Nilsson samt den sk vätskefonden initierad av Jan Harry Persson. Klubben disponerar fastigheten Fridhem vid Ivösjön vilken ingår i Erik och Frida Jönssons minnesfond.

Följande medlemmar deltar i utställningen:

Kurt Ive Kristoffersson, Bertil Petersson, Agneta Sofiadotter, Alexius Huber, Anders Franzén, Anita Christoffersson, Arne Winqvist, Bertil Kaa Hedberg, Bo Cronqvist, Carljohan Blomquist, Christel Lundberg, Elisabeth Wejsflog, Ella Ekman, Stig Espe Olsson, Evamaria Eriksson, Gertie Månsson, Gert Petersson, Göran Hermeren, Gunnel Stres, Hans Janstad, Tove Kleist, Inga Bjorstedt, Inger H Finnman, Ingrid Einarsson, Jon Åkerlind, Jukka Vänttinen, Katja Carlsson, Katriona S.W. Hardie-Persson,  Kjell Nilsson, Kerstin Winberg, Lilian Togelius, Lotta Albertsson, Magnus Wijkström, Maimo Widesjö, Majlis Agbeck, Mats-Åke Forsberg, Margit Kristiansson, Marianne Andersson, Monica Clase, Margareta Grip Holmes, Monix Sjölin, Patrik Gyllander, Rosie Selmer, Silvia Wieser, Tom Olsson, Rita Hedelin, Torsten Hylander, Tuss Marie Lysén, Lotte Forsfält, Vivianne Geijer.

Stort tack för en härlig middag av kvällens superkock Nils Petersson Borgström, och tack Bertil P för en fantastiskt bra ordnad utställning och fest.

Några bilder utan namn, hoppas det är okej så länge.