Jubileum 1942-2017

PM : Inför jubileumsutställningen Skånska Konstnärsklubben 27 maj – 2 juni, Rådhushallen Malmö.
Obs, fullt! De som inte anmält sig så här långt in i processen får bidra med annat än konst.

Till alla deltagare

Inlämning
Fredagen den 26 maj Rådhushallen Malmö kl: 09.00 – 12.00
Det är viktigt att vi får dina verk då. Om du inte kan avlämna själv så får du anlita någon som kan hjälpa dig.
Tre konstverk/konstnär ( ej diptyker eller triptyk, triptyk räknas som tre konstverk ) ej över 120X120 cm. Tavlor och dyl. konst skall vara ramade och försedda med upphängning.
Skulptörer som vill visa skulptur får ta med egna podium.
Ni får själva utforma en klisterlapp med konstnärens namn, titel på verk, teknik och pris. Ca 10 X 5 cm
Samma uppgifter skall finnas på konstverkets baksida.
Skånska konstnärsklubben tecknar ingen särskild utställningsförsäkring. Men kommer att ha vakt under hela utställningen.
Klubben kommer också att utforma ett vernissagekort i pdf-format och ev. en affisch i större format.
Ett evenemang om utställningen skapas på facebook.
Utställningen kommer att vara öppen alla dagar mellan 13 – 18.
Avhämtning
Lördag den 3 juni kl 10 – 13.

Ni som kan och vill hjälpa till med vaktning och eventuellt vid hängning tag kontakt med
Bertil Petersson, bertil24@spray.se eller 0705-801642.