Årsmötet och utställning flyttas på

Utställningen skjuts upp till augusti. Årsmötet flyttas därmed igen.
Då det är problematiskt att hålla möten, även styrelsemöte, får vi avvakta till vi rett ut hur och vad.