Stipendier 2019

Stipendier att söka 2019

Inga och Tage E Nilssons stipendiefond delar ut stipendium till konstnär, ej under 50 år som arbetar i det traditionella konstskapandet; målare, tecknare, originalgrafiker, skulptör, eller med konstnärlig textilbild. Sjuka och behövande konstnärer ska komma i särskild åtanke. 2019 delas 2 stipendier ut á 10.000 kr vardera

Tage 1928-2016, var medlem i Skånska konstnärsklubben men instiftade även 2 stipendier för Ölandsmålare, och 1 för konstnärer som ställt ut i Limhamns konstförenings regi.

KSO-fonden (Konstnärernas Samarbetsorganisation), delar ut till stipendium som stöd och uppmuntran till sjuka och behövande konstnärer. Summa: 10.000 kr
Skicka meritlista, personbevis, foton av egna verk och kort motivering. Läkarutlåtande är frivilligt.

Greta och Sigfrid Turéns stipendiefond delar ut stipendium till en ung skånsk konstnär, sökande skall vara under 30 år, född eller bosatt sedan 10 år i Skåne. 2019 delas två stipendium ut á 15.000 kr vardera
Turén, Gretha, f. Rosengrehn (1901-1978), konstnär.
Kort motivering, bildmaterial (endast foton) och ev. hänvisning till nätet där bildmaterial finns, meritlista och personbevis skickas till Jukka Vänttinen. Se adress nedan

Wiking Sahlins stipendium, summa 2019: 10.000 kr, Skicka kort motivering, foton av verk, meritlista och personbevis
Obs! Kriterier har hittats, detta avses medlemmar i klubben ”i behov av medel för sitt fortsatta skapande”

OBS: Ansökningarna ska 2019 finnas klubben tillhanda senast 15 mars för att kunna ingå i bedömningen. Vi behöver ha allt ansökningsmaterial samlat i samma kuvert, ej via mail. Men vi tittar på länkar under urvalsarbetet. Skicka inte originalverk!

Krav på  konsthögskoleutbildning eller likvärdigt för alla stipendier utom Turéns.

2019: kravet på läkarintyg för styrkande av sjukdom tas bort. Porto för återsändande av ansökningsmaterial ska med för den som önskar sitt tillbaka. De som utses blir kontaktade sent samma kväll urvalet sker, efter styrelsens möte. Eller möjligen dagen efter. Det skrivs en kort information på hemsidan samma kväll. Eller möjligen dagen efter. Svar till de övriga sökande skickas endast i mån av tid! Utdelningen avslutar årsmötet i slutet av mars för de som kan närvara.

Frågor besvaras på mail sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

Ansökningarna, ej större än passande kuvert för A4-format skickas till: Skånska Konstnärsklubben, Jukka Vänttinen, Södervärnsgatan 3C, 214 27 Malmö.